Velkommen!

Samfunnsfag 5.klasse

samfunnsfag_illustrasjon

Dette er en oppskrift for hvordan du best jobber deg gjennom de fem temaene vi har plukket ut for deg i samfunnsfag.

1. Finn det temaet du skal ha.

2. Les teksten, se på bildene og gjør de oppgavene som dukker opp nederst på siden. I bildearkivet finner du mange ekstra bilder med forklarende tekster. Noen ganger er det små videoer som du også kan se på, eller animasjoner.

3. Du vil raskt se at hvert tema er delt inn i flere mindre emner. Du velger i «rullegardinen». Det er lurt å lese emnene i den rekkefølgen de står.

4. Du er ikke ferdig med et tema før alle tekstene er lest, og oppgavene gjort. Bruk tekstene for å finne svar hvis oppgavene er vanskelige.

jente5. Denne figuren betyr at det kommer faktasetninger som kalles Visste du? Mange av oppgavene er knyttet til det som står her, så de er like viktige som resten av teksten.
Noen ord er nye og viktige – og kanskje ukjente for deg.  I ordlista kommer forklaringer på hva disse ordene betyr.

 

I rullegardinen er det et emne som heter Lærerressurser. Der er det bare informasjon til læreren din, så den trenger ikke du å bry deg om.

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til i arbeidet!

PS! Husk å bruke all informasjonen du finner underveis; filmene, bildene, tekstene og animasjonene.

 

Veiledning for læreren