Velkommen!

Matematikk 5.klasse

matte_illustrasjon

De fem temaene vi har plukket ut for deg i matematikk er:

Geometri
I denne teksten kan du lære om geometriske figurer. Du kan lære mer om hvilke egenskaper de forskjellige figurene har.

Tall og mål
Har tallene alltid sett slik ut som de gjør?
Hva er forskjellen på tall og siffer?
Har du tenkt over at 0 er et helt spesielt siffer?
Vet du at sifrene har ulik verdi etter hvor i tallet de er plassert?
Hvordan bruker vi desimaltall når vi måler?
Dette er noen av de spørsmålene som du kan lære om når du arbeider med denne teksten.

Addisjon og subtraksjon
Er du god i hoderegning?
Regner du annerledes når du regner i hodet enn når du regner på papiret?
Når er det lurt å bruke lommeregner?
Når skal du legge sammen tall og når skal du trekke fra?
I denne teksten kan du lære om ulike måter å arbeide med addisjon og subtraksjon.

Multiplikasjon og divisjon
I denne teksten kan du lære mer om å bruke multiplikasjon og divisjon i praktiske sammenhenger.
Teksten viser deg eksempler på hvordan du kan tenke og regne. Gjennom oppgavene får du øvet deg i multiplikasjonstabellen, og du kan lære om metoder du kan bruke til å multiplisere og dividere med flersifrede tall.

Statistikk og tid
I denne teksten kan du lære om statistikk. Du kan lære noe om hvordan du kan samle inn opplysninger / data og hva du kan gjøre for å ordne disse dataene. Du kan også lære om noen måter å vise fram disse dataene slik at de forteller deg og andre mer enn om du bare samlet dem inn.
Du kan også lære om tid og tidsenheter

Dette er en oppskrift for hvordan du best jobber deg gjennom de fem temaene.

1. Finn det temaet du skal ha.
2. Når du jobber med temaet skal du lese teksten, se på illustrasjonene og gjøre de oppgavene som dukker opp nederst på siden.
3. Du vil raskt se at hvert tema er delt inn i flere mindre emner. Du velger i «rullegardinen».
4. Du er ikke ferdig med et tema før alle tekstene er lest, og oppgavene gjort. Bruk tekstene for å finne svar hvis oppgavene er vanskelige.
5. Noen ord er nye og viktige – og kanskje ukjente for deg.  I ordlista kommer forklaringer på hva disse ordene betyr.

I rullegardinen er det et emne som heter Lærerressurser. Der er det bare informasjon til læreren din, så den trenger ikke du å bry deg om.
Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til i arbeidet!